Make your own free website on Tripod.com

ข้อมูลส่วนตัว

 

 

 

รหัสประจำตัว

 

48011010244

ชื่อ สกุล

 

นางสาวจุฬารัตน์ ช่างจันทึก

ชื่อเล่น

 

ตุ้ม

วัน เดือน ปีเกิด

 

4 มีนาคม 2529

ที่อยู่ปัจจุบัน

 

9 หมู่ 10 บ้านคำไฮ ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

 

085-7440745

ระดับการศึกษา

 

ปริญญาตรี

คติประจำใจ

 

เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือ การตัดสินใจของเรา

ประสบการณ์

เข้ารับการอบรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

งานอดิเรก

 

เล่นดนตรี ร้องเพลง

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก