Make your own free website on Tripod.com

KANCHANABURI

แผนที่จังหวัดกาญจนบุร

ข้อมูลทั่วไป


" แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก "


กาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าเขาลำเนาไพร ถ้ำหรือน้ำตก
 
กาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 129 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่น้ำสำคัญสองสายคือ แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลองที่บริเวณอำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอพนมทวน อำเภอไทรโยค อำเภอสังขละบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง อำเภอทองผาภูมิ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอหนองปรือ และอำเภอห้วยกระเจา

 

ประวัติและความเป็นมา  
พื้นที่กว้างใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตั้ง จ.กาญจนบุรี ในปัจจุบัน มีประวัติความเป็นมา ที่ต่อเนื่อง และยาวนาน ประวัติ หน้าสุดท้ายของกาญจนบุรี ย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์หน้าแรก ได้อย่างบังเอิญ เมื่อเชลยศึก ที่ถูกเกณฑ์ มาสร้างทางรถไฟคนหนึ่ง ค้นพบเครื่องมือหิน ของมนุษย์ ก่อนประวัติศาสตร์ ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟ บริเวณ สถานีบ้านเก่า ต.จระเข้เผือก อ.เมือง ทำให้เกิดการขุดค้นทางโบราณคดี และสามารถ ค้นพบหลักฐานของ มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์จำนวนมาก แม้จนถึงปัจจุบันยังขุดพบอยู่

ในสมัยทวารวดี ซึ่งอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ ของ ประเทศไทย พบซาก โบราณสถาน และ โบราณวัตถุ ที่ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี (ปัจจุบัน เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนเขาแหลม ) ซึ่งเป็นเจดีย์ ลักษณะเดียวกับ จุลประโทณเจดีย์ จ.นครปฐม เจดีย์ ที่บ้านคูบัว จ.ราชบุรี และที่เมืองอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นอกจากนี้ ยังพบฐาน เจดีย์ และ พระพิมพ์ สมัยทวารดี จำนวนมาก ที่ บ้านท่าหวี ริมแม่น้ำแควใหญ่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง อีกด้วย แสดงว่าในสมัยนั้น พื้นที่ ริมแม่น้ำหลายแห่ง ซึ่งเป็นเส้นทาง คมนาคม สำคัญ มีชุมชน หรือ เมืองโบราณ ซึ่ง มีความสัมพันธ์ กับชุมชน โบราณ ใกล้เคียงกัน
ในสมัย พุทธศตวรรษ ที่ 16-18 ขอม ได้แผ่อิทธิพล เข้ามาใน ประเทศไทย ซึ่งพบหลักฐานสำคัญ คือ ปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งมีลักษณะเป็น ศิลปะขอม สมัยบายน มีอายุในช่วงสมัย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในพุทธศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานที่เป็นศิลปะขอม สมัยเดียวกัน ที่เมืองครุฑ และ เมืองกลอนโด อ.ไทรโยค

ในสมัย สุโขทัย พบหลักฐาน ในพงศาวดารเหนือ ว่า กาญจนบุรี ตกเป็นเมืองขึ้น ของ สุพรรณบุรี ตามที่กล่าวว่า พญากง ได้มาครอง เมือง กาญจนบุรี แต่ก็ไม่มีหลักฐานอื่น มาสนับสนุน ต่อมา ในสมัย อยุธยา กาญจนบุรี มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญ โดยตัวเมือง ตั้งอยู่ ที่บ้านท่าเสา ต.ลาดหญ้า ใกล้เขาชนไก่ และ ยังปรากฏ หลักฐาน เป็นซากโบราณสถาน และ โบราณวัตถุ ดังที่เห็นในปัจจุบัน

กาญจนบุรี ยังคงเป็นเมืองหน้าด่าน สืบเนื่องมาจนถึง สมัยกรุงธนบุรี และ รัตนโกสินทร์ โดย ในสมัยรัชกาลที่ 1 พระองค์ โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมือง กาญจนบุรี มาตั้งใหม่ ที่บ้าน ปากแพรก เพื่อมาตั้งรับทัพ พม่า ที่เดินทัพ ลงมาตามลำน้ำแม่กลอง เพื่อเข้าตี กรุงเทพฯ ได้มีการสร้างกำแพงล้อมรอบเมือง อย่างมั่นคง ใน สมัยรัชกาลที่ 3 และให้มีเจ้าเมือง คือ พระประสิทธิสงคราม นอกจากนั้น ยังตั้งหัวเมืองเล็กๆ ตามรายทาง เป็นหน้าด่านอีกเจ็ดแห่ง

สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการจัดรูปแบบการปกครองประเทศใหม่ เป็นมณฑลเทศาภิบาล เมือง กาญจนบุรี ถูกโอนมาขึ้นกับมณฑล ราชบุรี และ แบ่งการปกครองเป็นสามอำเภอ คือ อ.เมือง อ.เหนือ (ปัจจุบันคือ อ.ท่าม่วง) และ อ.ใต้ (ปัจจุบัน คือ อ.พนมทวน) และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2467 ได้ตั้งอำเภอเพิ่มอีกสองแห่ง คือ อ.ท่ามะกา และ อ.ทองผาภูมิ กับ กิ่ง อ.สังขละบุรี

ในช่วงสงคราม มหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่น ตัดสินใจสร้างทางรถไฟ สาย ไทย - พม่า เชื่อมจากสถานีหนองปลาดุก จ.ราชบุรี ผ่าน กาญจนบุรี เลาะริมแม่น้ำแควน้อย ไปเชื่อมกับ ทางรถไฟ ที่สร้างมาจาก พม่า ที่ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นทางรถไฟ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และมีผู้คนจำนวนมาก เดินทางมาเยี่ยมชม เพื่อคาราวะ ต่อดวงวิญญาณ ผู้เสียชีวิต และรำลึก ถึงความโหดร้าย ทารุณ ของ สงคราม

 

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตากและสหภาพเมียนม่าร์
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพเมียนม่าร์

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมือง
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขาม ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 323 ประมาณ 4 กิโลเมตร แยกซ้ายประมาณ 400 เมตร มีป้ายชี้บอกทางไว้ชัดเจน เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คนและกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีกจำนวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก ความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารทำให้เชลยศึกจำนวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง
นอกจากนี้ ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควมีบริการรถราง Fairmong ทุกวัน โดยวันธรรมดาจะมีตั้งแต่เวลา 08.00-19.30 น., 11.20-14.00 น., 15.00-16.00 น., และ 18.00-18.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น., 11.20-14.00 น., และ18.00-18.30 น. ค่าโดยสารคนละ 20 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3451 1200, 0 3451 2500

ทางรถไฟสายมรณะ
ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านเข้ากาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่ไปทางทิศตะวันตกผ่านด่านเจดีย์สามองค์ จนถึงปลายทางที่เมืองตันบีอุซายัต ประเทศพม่า เส้นทางสายนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงการบุกเบิกสร้างของทหารเชลยศึกพันธมิตรที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์
มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางนี้สวยงามมากโดยเฉพาะบริเวณถ้ำกระแซ ที่เส้นทางรถไฟจะลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผาเลียบไปกับแม่น้ำแควน้อย ปัจจุบันเส้นทางสายนี้ ไปสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตกระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร
การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถบนเส้นทางสายนี้ทุกวันและจัดรถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพฯ-น้ำตก ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-223-7010 และ 02-223-7020

วัดถ้ำพุหว้า
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้า เป็นสาขาหนึ่งของวัดปากน้ำ บรรยากาศโดยรอสะอาด
ร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมเจริญศีลภาวนา ทั้งสวยงามด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขาป่าไม้ และถ้ำที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยงดงามหลายแห่งการเดินทางไปยังวัดถ้ำพุหว้า สามารถใช้เส้นทางไปได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางกาญจนบุรี-บ้านเก่าเลี้ยวซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 16 ไปตามเส้นทางสายพุประดู่-วังลาน อีก 6 กิโลเมตรก็จะถึงทางแยกเข้าวัด หรือข้ามแพขนานยนต์ที่ท่าน้ำหน้าเมือง เดินทางผ่านวัดถ้ำเขาปูนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จากนั้นเลี้ยวขวาที่บริเวณระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 49-48ไปตามเส้นทางสายพุประดู่-วังลาน อีก 5 กิโลเมตร ก็จะถึงทางแยกเข้าวัด

หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
เป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ โครงกระดูกของเชลยสงคราม และภาพถ่ายเหตุการณ์ในสมัยนั้น นอกจากนี้บางส่วนยังจัดทำเป็นหอศิลป์ เก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆ เช่น แสตมป์ ไปรษณียบัตรโบราณ เพชร พลอย และเครื่องประดับ เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 07.00-18.30 น. ค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. (034) 512596

 

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอทองผาภูมิ
เขื่อนวชิราลงกรณ์(เขื่อนเขาแหลม)
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าขนุน ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 153 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 323 เหนืออำเภอทองผาภูมิไปประมาณ 6 กิโลเมตร เขื่อนวชิราลงกรณเป็นเขื่อนหินถมดาดหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 92 เมตร สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร กั้นลำน้ำแควน้อย เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์ มีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณเหนือเขื่อนมีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการล่องเรือชมทิวทัศน์สภาพธรรมชาติของอ่างเก็บน้ำ และสามารถชมสวนมะพร้าวกะทิบนเกาะกลางน้ำซึ่งต้องนั่งเรือจากเขื่อนไป 1 ชั่วโมง ต้องติดต่อล่วงหน้ากับอำเภอทองผาภูมิ มีบริการบ้านพักและเรือ (ต้องเช่าเป็นหมู่คณะ) นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโทร. 0 3459 8030, 0 3459 9077 ต่อ 2452, 2506 กรุงเทพฯ โทร. 0 2436 6046-8

น้ำตกทุ่งนางครวญ
เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งนางครวญ ตำบลชะแล สภาพน้ำตก ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทั่วบริเวณตัวน้ำตกเป็นหินปูน มีทั้งสิ้น 7 ชั้น แต่ละชั้นมีลักษณะเป็นหน้าผาขนาดสูงใหญ่ บางชั้นสูงกว่า 50 เมตร และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี
น้ำตกทุ่งนางครวญ อยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 190 กิโลเมตร การเดินทางใช้เส้นทางสาย 323 ตามถนนสายทองผาภูมิ-สังขละบุรี เลี้ยวขวาบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 26 (โดยสังเกตุจากพระพุทธรูปสีขาวที่อยู่บริเวณทางแยก) เดินทางต่อไปอีก 15 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นทางราดยางสลับกับทางลูกรังอัดแน่น เมื่อถึงหมู่บ้านทุ่งนางครวญ จะมีทางแยกเข้าน้ำตกอีก 3 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนดิน ควรเดินทางโดยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือรถกระบะ จากนั้นต้องเดินเท้าต่ออีกประมาณ 30 นาที จึงถึงบริเวณน้ำตกชั้นที่ 1 หากนักท่องเที่ยวต้องการความสะดวก สามารถติดต่อกับชาวบ้านเพื่อว่าจ้างหาผู้นำทางไปยังน้ำตกได้

น้ำตกผาตาด
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ห่างจากอำเภอเมือง 140 กิโลเมตร เกิดจากลำห้วยเล็กๆ บริเวณเทือกเขากะลา น้ำตกผาตาดเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมีชั้นน้ำตกลดหลั่นกันไปถึง 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้าง ความสูงที่ตระการตา และมีน้ำมากในช่วงปลายฤดูฝน บรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ
การเดินทาง สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 323 ช่วงกิโลเมตรที่ 105–106 โดยเลี้ยวเข้าทางเดียวกับพุน้ำร้อนหินดาด และอยู่เลยจากพุน้ำร้อนหินดาดเข้าไปประมาณ 8 กิโลเมตร

น้ำพุร้อนหินดาด
เดิมเรียกว่า น้ำพุร้อนกุยมั่ง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติริมลำธาร อุณหภูมิประมาณ 45-55 องศาเซลเซียส ค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้สร้างเป็นบ่อซีเมนต์ขึ้น 2 บ่อ เชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ มีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง เช่น โรคเหน็บชา ไขข้ออักเสบ นักท่องเที่ยวสามารถลงอาบน้ำในบ่อได้ และยังมีลำธารน้ำเย็นไหลอยู่ด้านล่างบ่อน้ำร้อน
การเดินทาง สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 323 บริเวณกิโลเมตรที่ 105–106 อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 135 กิโลเมตร

 

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสังขละบุรี
ด่านเจดีย์สามองค์
            เขตสิ้นสุดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองลู ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 โดยก่อนถึงตัวอำเภอสังขละบุรี 4 กิโลเมตร จะมีทางแยกด้านขวาไปด่านเจดีย์สามองค์ เป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร เส้นทางลาดยางตลอดสาย พระเจดีย์สามองค์นี้เดิมเรียกว่า หินสามกอง เป็นที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไปก่อนเดินทางออกจากเขตแดนไทยเข้าสู่เขตแดนพม่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีได้เป็นผู้นำชาวบ้านก่อสร้างเจดีย์ขนาดเล็กสามองค์ดังที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากนี้ด่านเจดีย์สามองค์ยังเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญของไทยและพม่าในอดีต บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ มีร้านขายสินค้าจากประเทศพม่า นักท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดนเข้าไปชมตลาดพญาตองซู ซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่มีการจำหน่ายสินค้าของพม่า โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าผ่านด่าน (ฝั่งประเทศพม่า) ชาวไทย 25 บาท ชาวต่างประเทศ 10 เหรียญสหรัฐ รถยนต์ คันละ 50 บาท ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ด่านตรวจคนเข้ามืองสังขละบุรี โทร. 0 3459 0105, 0 3459 5335

วัดวังก์วิเวการาม
อยู่เลยจากตัวอำเภอสังขละบุรีไปประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวัดจำพรรษาของ “หลวงพ่ออุตตมะ” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งชาวกระเหรี่ยงและพม่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ภายในวิหารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนอันงดงามชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อขาว จากวัดวังก์วิเวการามแยกไปอีก 1 กิโลเมตร จะเป็นที่ตั้งของเจดีย์แบบพุทธคยามีลักษณะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร บริเวณใกล้เจดีย์มีร้านจำหน่ายสินค้าจากพม่าหลายร้านจำพวกผ้า แป้งพม่า เครื่องไม้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีการจัดงานคล้ายวันเกิดหลวงพ่ออุตตมะ ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยพิธีกรรมทางศาสนา การแข่งขันชกมวยคาดเชือก การแสดงของชมรมวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่น การรำแบบมอญ การรำตงของชาวกะเหรี่ยง และในงานประชาชนจะพร้อมใจกันแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมของชาวไทยรามัญและจัดเตรียมสำรับอาหารทูนบนศีรษะไปถวายพระสงฆ์ที่วัด

น้ำตกไดช่องถ่อง
เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เลยจากน้ำตกเกริงกระเวียไปตามเส้นทางทองผาภูมิ-สังขละบุรี 2 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายไปน้ำตกอีกประมาณ 6 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเข้าตัวน้ำตกไม่ดีนัก เดินทางลำบากโดยเฉพาะในฤดูฝนขึ้นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ก่อนถึงอำเภอสังขละบุรี ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 323 (ทองผาภูมิ-สังขละบุรี) กิโลเมตรที่ 32–33 ก่อนถึงน้ำตกเกริงกระเวียเล็กน้อยจะมีป้ายทางซ้ายมือเข้าไปประมาณ 500 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปอีก 500 เมตร และต้องเดินเท้าไปอีก 600 เมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางไหลลงสู่ทะเลสาบเขื่อนแม่กลอง สภาพป่าสมบูรณ์ร่มรื่นสวยงามมากในช่วงฤดูฝน บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงสายทองผาภูมิ-สังขละบุรี มีสถานที่สำหรับกางเต็นท์พักแรม แต่นักท่องเที่ยวต้องนำเต็นท์มาเอง

สะพานมอญ
อยู่ในตัวอำเภอสังขละบุรี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง 850 เมตร สร้างข้ามลำน้ำซองกาเลียสำหรับให้ประชาชนฝั่งตัวอำเภอสังขละบุรีและฝั่งหมู่บ้านชาวมอญเดินข้ามสัญจรไปมา บริเวณสะพานแห่งนี้เป็นจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่สวยงามสามารถมองเห็นลำห้วยสายต่างๆ คือ ซองกาเลีย บีคลี่ และรันตี ที่ไหลมารวมกันเป็นสามประสบ

 

 

 

การเดินทาง
ทางรถยนต์
ไปตามถนนเพชรเกษมหรือไปตามถนนบรมราชชนนี ผ่านนครชัยศรี นครปฐม บ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง ถึงจังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทาง 129 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1543
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง (วิ่งสายใหม่เส้นถนนบรมราชชนนี-นครชัยศรี) ออกทุก 20 นาที ตั้งแต่เวลา 05.00-22.30 น. รถปรับอากาศชั้นสองออกทุก 20 นาที มีบริการ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางสายเก่า (ถนนเพชรเกษม-อ้อมใหญ่-นครชัยศรี) และเส้นทางสายใหม่ (ถนนบรมราชชนนี-นครชัยศรี) ตั้งแต่เวลา 05.10-21.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กาญจนบุรีทัวร์ โทร. 0 2435 5012 หรือที่เว็บไซต์ www.transport.co.th
รถไฟ
ออกจากสถานีรถไฟบางกอกน้อย วันละ 2 เที่ยว เวลา 07.40 น. และ 13.50 น. แวะจอดที่สถานกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว ท่ากิเลน สถานีน้ำตก ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟบางกอกน้อย โทร. 0 2411 3102
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ มีรถไฟเที่ยวพิเศษ นำเที่ยวไปกลับภายในวันเดียว รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020 และ 1690 หรือที่เว็บไซต์ www.railway.co.th
การเดินทางภายในจังหวัด
สถานีขนส่งกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต มีบริการรถโดยสารภายในจังหวัดที่ค่อนข้างสะดวก มีรถโดยสารไปยังอำเภอต่างๆ เช่น อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี หรือเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น น้ำตกเอราวัณ น้ำตกเขาพัง น้ำตกไทรโยคใหญ่ รายละเอียดสอบถามสถานีขนส่งกาญจนบุรี โทร. 0 3451 1182
ระยะทางไปจังหวัดใกล้เคียง
จากสถานีขนส่งกาญจนบุรี มีบริการรถโดยสารไปยังจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม

 

 

 

ที่พัก
ที่พักในเขตอำเภอเมือง
ถ้ำผาทาร์ซาน ริเวอร์แคว ถ้ำผาทาร์ซาน ริเวอร์แคว บรรยากาศดี ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา สายน้ำ และบ้านพักเก๋ ๆ สไตล์จังเกิ้ล ๆ มีบริการล่องเรือหางยาว ท่องเที่ยว, แพเทค, คาราโอเกะ, กางเต๊นท์ ให้บริการ Tel.086-5438844 , 086-3723333 ,034-532 222 Fax.034-531-234
http://www.tarzanresort.com

โบตานิกการ์เด้นรีสอร์ท ริมแม่น้ำแคว ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  http://www.botanic.co.th
กรุงเทพฯ โทร.(02) 538-4085 ,539-2260 Fax 9344909
กาญจนบุรี Tel/FAX (034) 654088 081-2156792

หลุบพญารีสอร์ท บ้านพักเรือนกระจก ติดริมแม่นำแควใหญ่ น้ำใสในหุบเขา เล่นน้ำได้..บรรยากาศโรแมนติค ห่างจากตัวเมืองเพียง 26 กม.มีกิจกรรมมากมาย เช่น พายเรือแคนนู ขี่ช้าง ล่องแพ สนุกเกอร์ คาราโอเกะ ราคาพิเศษเพียงห้องละ 750-850 บาทโทร 081-9315252,084-01941310,02-9362202
http://www.lubephayaresort.com/

ลิตเติ้ลครีก ไฮอเวย์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
บริการห้องพักสไตล์แอฟริกัน ล้อมรอบด้วยหุบเขาและทะเลสาบ ห่างจากตัวเมืองเพียง 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ 155 หมู่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร. (034) 513-222, (081) 804-1190 www.LittlecreekKanchanaburi.com

เดอะเลค รีสอร์ท : The Lake Resort
 เป็นรีสอร์ทแห่งใหม่ในกาญจนบุรี รีสอร์ทใหม่สะอาด ใกล้ตัวเมืองกาญจนบุรี ราคาไม่แพง สะดวกสบายด้วย บริการครบครัน อาทิ, สระว่ายน้ำ, สนุ๊กเกอร์คลับ, ร้านอาหารอร่อย ริมทะเลสาบที่แสนสวยงาม และยังมีพิซซ่ารสเลิศบริการท่าน
Kanchanaburi Office : 155 Moo 6, Tambol Parkprek, Aumper Muang, Kanchanaburi 71000
 Tel. & Fax. (66 34) 513222 or (66 1) 8041190 
http://www.TheLakeKanchanaburi.com

แควริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท : Kwae River Side Resort
 รีสอร์ท ตั้งอยู่ท่ามกลางสวน ไม้ดอกนานาพันธุ์ ภายใต้ร่มเงาอันเขียวชอุ่มบน ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี เพียงแค่ 4 กิโลเมตร
Office : 99/9 หมู่ 9 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 034-551078-9 , 034-653394 แฟ็กซ์. 034-653321 , Mobile : 081-299-1319 , 06-366-9075
http://www.kwaeriversideresort.com/

เดือนฉายรีสอร์ท กาญจนบุรี
ตั้งอยู่ท่ากลางธรรมชาติ ริมลำน้ำแควใหญ่ บริการห้องพัก 3 รูปแบบ
1. ห้องพักแบบบังกะโล 2. ห้องพักแบบอาคารโรงแรม 3. ห้องพักแบบแพพักริมน้ำ
ทุกห้องมี แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว โทรศัพท์
ราคาห้องพัก 1,200 - 3,500 บาท
ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
สำรองห้องพักติดต่อ 034-653345, 034-653369 ถึง 70, 034-551111 ถึง 2 , 081-9429457
โทรสาร 034-653346
เว็บไซด์ http://www.duenshine.com

โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว กาญจนบุรี ขอเรียนเชิญท่านเข้าเยี่ยมชม สถานที่พักใหม่และสวยที่สุดในเมืองกาญจนบุรี www.aekpailinriverkwai.com สอบถามได้ที่ 02-385-8858

คานาอันเกสต์เฮาส์ อยู่ใกล้ สถานี บขส (ลงจากรถเดินไป200เมตร)
โทร. 081-2900587 และ081-8674996 ราคาถูกแอร์300 พัดลม100-200

แควใหญ่ เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 50-56 ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะกา อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 1944 9239, 0 6165 4669   
จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 200 - 300 บาท
ริเวอร์ เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 42 ซอย โรงหีบอ้อย2 ถนนเจ้าขุนเณร อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3451 2491, 0 3451 1637   
จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 150 - 400 บาท
รัฐศิลา เพลส
ที่อยู่ : ซอยโรงหีบอ้อย อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 1857 0827   
จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 100 - 200 บาท

 

ที่พักในเขตอำเภอทองผาภูมิ
อัญชันธารแก้ว
ที่อยู่ : ถนน กาญจนบุรี - ทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3451 6194   
จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 600 - 2,500 บาท

เชิงเขา รีสอร์ท
ที่อยู่ : 26/1 หมู่6 ตำบลตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3453 1009, 08 7160 9861   
จำนวนที่พัก 11 ห้อง, ราคา 150 บาท

เรือนครูไท
ที่อยู่ : 288/1 หมู่4 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 6386 8345, 0 9826 8392   
จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 600 - 3,000 บาท

กระท่อมเขาดิน
ที่อยู่ : 3/4 หมู่4 ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 1362 8857, 0 7000 9970   
จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 300 - 600 บาท

โฮมสเตย์หินดาด
ที่อยู่ : 123/3 หมู่5 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 1196 1907, 0 1192 6615   
จำนวนที่พัก 18 ห้อง, ราคา 800 - 1,000 บาท

บ้านห้วยอู่ล่อง รีสอร์ท
ที่อยู่ : 281/3 หมู่ 4 ตำบล ท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3453 1050-1, 0 3459 9395    แฟกซ์ : 0 3453 1049
Email : info@banhuayulong.com  website : http://www.banhuayulong.com
จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 500 - 3,000 บาท

อีต่องโฮมสเตย์
200-400 บาทต่อคน
ที่อยู่ : 57/2 หมู่ 1 ตำบลปิล็อก ถนนทองผาภูมิ-ปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 08 9803 5504, 08 6052 0301   
Email : bvw1@maildozy.com  จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 200 - 400 บาท

บ้านทาร์ซาน
ที่อยู่ : ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 08 1382 0359   
จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 600 - 1,200 บาท

สกาย ไฮ อินน์
ที่อยู่ : 8/1 หมู่ 4 ต.เพ อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 6375 4043, 0 6613 5025   
จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 2,000 - 2,500 บาท

พลอยรีสอร์ท
อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3865 1661, 0 3865 1496    แฟกซ์ : 0 3865 3793
website : http://www.samed-island.com
จำนวนที่พัก 19 ห้อง, ราคา 1,300 - 2,500 บาท

หลุบพญา รีสอร์ท
ที่อยู่ : 82/3 ต.วังด้ง อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 1931 5252, 0 4019 4131- 0 2936 2202 กด 0   
Email : nupanni@asianet.co.th  website : http://www.lubephayaresort.com
จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 750 - 5,500 บาท

ลิขิตอพาร์ทเม้นท์
ที่อยู่ : 12 ถ.บ้านใต้ ต.บ้านใต้ อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3462 1328-32   
จำนวนที่พัก 70 ห้อง, ราคา 500 - 3,500 บาท

คานาอัน เกสท์เฮ้าส์
ที่อยู่ : 63 ซ.เตาปูน 2 ต.บ้านเหนือ อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 1986 0503, 0 1867 4996   
จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 100 - 350 บาท

พี.เอส.เกสท์เฮาส์
ที่อยู่ : 84/4 ซ.โรงหีบอ้อย 3 ถ.แม่น้ำแคว อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3451 3039   
จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 50 - 120 บาท

เปี่ยมสุขลากูน รีสอร์ท
ที่อยู่ : 383/29 ต.หนองตากยา อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3464 4280-1   
จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 800 - 1,200 บาท

โรงแรมเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว กาญจนบุรี
ที่อยู่ : 129 หมู่ 2 ต.กลอนโด อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3453 1345 - 0 2860 7602-9    แฟกซ์ : 0 3453 1456
Email : thelegacy@stc-group.com  website : http://www.thelegacyresort.com
จำนวนที่พัก 160 ห้อง, ราคา 1,500 - 15,000 บาท

ที่พักในเขตอำเภอสังขละบุรี
สมชายกาแฟสด
ที่อยู่ : 25/13 หมู่3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3459 5180, 08 9529 1675,0 2412 4159   
จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 300 - 800 บาท

พรไพลิน ริเวอร์ไซด์
ที่อยู่ : 60/3 หมู่3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3459 5275, 0 3459 5322,0 3459 5352,0 3459 5355    แฟกซ์ : 0 3459 5275
จำนวนที่พัก 35 ห้อง, ราคา 1,000 - 2,400 บาท

ดอนคำ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 215 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร : 08 1935 5932, 08 6323 1778   
website : http://www.donkham.com
จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 1,200 บาท

วังกะตู้
ที่อยู่ : 39/3 หมู่6 ตำบลหินดาด อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร : 08 1942 7464, 08 1856 7066,08 7025 0879   
จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 700 - 2,000 บาท

บ้านน้ำฟ้า
ที่อยู่ : 71 หมู่2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร : 08 1750 7792   
จำนวนที่พัก 2 ห้อง, ราคา 450 บาท

สังขละการ์เด้น
ที่อยู่ : 78/1 ซอยวัดศรีสุวรรณนาราม ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 500 - 1,500 บาท

โรงแรมพรไพลิน(ศรีแดง)
ที่อยู่ : 134 หมู่3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3459 5088 , 0 3459 5039 , 0 3459 5086 , 0 3459 5026   
จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 200 - 850 บาท

ฟอร์เกทมีนอท รีสอร์ท
ที่อยู่ : 85/3 หมู่1 ตำบลนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3459 5014-5   
จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 700 - 800 บาท

เบอร์มิสอินน์
ที่อยู่ : 52/3 หมู่3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3459 5146   
จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 180 - 800 บาท

แพอร่ามกิจโพธา
ที่อยู่ : 109/2 หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 9808 4018 , 0 3459 5144   
website : http://www.aramkijpotaraft.150m.com
จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 1,500 - 1,500 บาท

แพซองกาเรียน้อย
ที่อยู่ : หมู่3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3459 5396, 08 1294 9308   
website : http://www.songgarianoi.com
จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 600 - 1,500 บาท

สังขละ การ์เด้นโฮม
ที่อยู่ : 78/1 หมู่ 1 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3459 5007 , 0 3459 5129 , 0 3459 5229   
จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 500 - 1,500 บาท

สามประสบ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 122 หมู่ 3 ตำบล หนองลู อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 3459 5050   
จำนวนที่พัก 32 ห้อง, ราคา 300 - 800 บาท

สวนป่าเกริงกระเวีย
ที่อยู่ : ติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร : 0 2282-3243-7 ต่อ 305, 308 , 0 3220 1565-6   
จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 1,500 - 3,500 บาท

 

 

 

ร้านอาหาร
ร้านอาหารในเขตอำเภอเมือง
>> เดอะเลค รีสอร์ท ขอเชิญลิ้มลองอาหาร หลากหลายรูปแบบในบรรยากาศสบายๆริมทะเลสาบ ทั้งอาหารไทย อาหารจีน อาหารยุโรป และเมนูแนะนำ พิซซาเตาดินสูตรอิตาเลี่ยน ซึ่งอบในเตาอบ แบบโบราณของอิตาลี มื้อค่ำสุดอร่อยพร้อมบรรยากาศยามเย็น Tel. & Fax. (66 34) 513222 or (66 1) 8041190
>>กาญจน์แพอาหาร ถ.ริมน้ำหน้าเมือง โทร. 513251
>>เจ.อาร์.ควีน (เรือสำราญภัตตาคารลอยน้ำ) 1/2-7 ถ.บ้านใต้ โทร. 511221
>>คุณอี๊ดแพอาหาร ถ.พัฒนา ต.ท่ามะขาม โทร. 512787
>>ท่องนทีแพอาหาร ถ.ริมน้ำหน้าเมือง โทร. 512944
>>เรือนพลอยแพอาหาร ถ.ริมน้ำหน้าเมือง โทร. 511897
>>ไทยเสรีแพอาหาร ถ.สองแคว โทร. 511128, 511346
>>บ้านเหนือแพอาหาร ถ.ริมน้ำหน้าเมือง โทร. 512326
>>ริเวอร์แคว เชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว โทร. 512540
>>สบายจิต 284/54-55 ใกล้โรงแรมริเวอร์แคว โทร. 511931
>>สุดใจ 151 เชิงสะพานใหม่บ้านยาง ริมแม่น้ำแคว โทร. 513779
>>โสฬส เชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว โทร. 512540
>>ระเบียงฟ้า แพอาหาร ถนนริมน้ำหน้าเมือง โทร( 034) 513823

>>ริเวอร์แควโฟลทติ้ง เชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว โทร. 512595, 625050

>>บ้านลุงชวนสวนป้าติ๋ว 199/5 ถนนแสงชูโตเหนือ ต ท่ามะขาม อ เมือง จ.กาญจนบุรี ร้านนี้ สิ่งที่น่าจะขึ้นชื่อ น่าจะเป็นอาหาร ประเภท สมุนไพร อร่อย บรรยากาศดี ค่ะ ร้านน่ารัก

>>อ้อมตีนไก่  ถ.แสงชูโต  อยู่เยื้องกับร้าน สบายจิต เปิดขายตอน 4 โมง โทรศัพท์ 034620336

>> ร้านอาหารภูมิปัญญาไทย ได้ Clean Food & Good Taste จากกระทรวงสาธารณสุข อยู่บนถนนไปไทรโยค เลยทางแยกปราสาทเมืองสิงห์ ประมาณ 2 กิโลเมตรเท่านั้นเอง ด้านซ้ายมือ www.thailandwisdom.com

>> โสฬส ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
431/1 ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม โทรศัพท์ : 0 3451 1313

>> ริเวอร์แคว ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
(เชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว) 423 ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม (มีแพและเรือล่องแม่น้ำ) โทรศัพท์ : 0 3451 2540-1, 0 3462 4221–2

>> เจ.อาร์. ควีน ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
(ท่าเรือชุกโดน) 33 ถ.ไชยชุมพล ต.บ้านใต้ (มีเรือล่องแม่น้ำแควน้อย แควใหญ่ แม่กลอง เปิดตั้งแต่เวลา 10.30-22.30 น.) โทรศัพท์ : 0 3451 1864

>> แพอาหารแม่น้ำ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
5 ถ.ริมน้ำหน้าเมือง ต.ปากแพรก (เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น.) โทรศัพท์ : 0 3451 2811

>> แพอาหารระเบียงฟ้า ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
7/5 ถ.ริมน้ำหน้าเมือง ต.บ้านเหนือ (มีแพและเรือล่องแม่น้ำ ไม่เกิน 60 คน ราคา 3,000 บาท เปิดตั้งแต่เวลา 11.00-22.30 น.) โทรศัพท์ : 0 3451 3823, 0 3462 0627

>> แพอาหารสุดใจ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
เชิงสะพานสุดใจ ต.ท่ามะขาม (เปิดตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.) โทรศัพท์ : 0 3451 3779, 0 3451 4150

>> แพอาหารอี๊ด ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
5 ถ.พัฒนา ต.ท่ามะขาม (เปิดตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น.) โทรศัพท์ : 0 3451 2787

>> แพอาหารอลิสา ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย
เชิงสะพานหน้าศาลากลาง

>> แพอาหารไทยเสรี ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
7/1 ถ.ริมน้ำหน้าเมือง ต.บ้านเหนือ (เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-23.30 น.) โทรศัพท์ : 0 3451 2429

>> แพอาหารกาญจน์ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
ถ.ริมน้ำหน้าเมือง ต.บ้านเหนือ

>> แพอาหารท่องนที ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
48 หมู่ 2 ถ.ริมน้ำหน้าเมือง ต.ปากแพรก (เปิดตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น.) โทรศัพท์ : 0 3451 2944

>> แพอาหารบ้านเหนือ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
59 ถ.ริมน้ำหน้าเมือง ต.บ้านเหนือ โทรศัพท์ : 0 3451 2326, 0 3451 1722

>> แพอาหารบัวริมแคว ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย
55 ถ.ริมน้ำหน้าเมือง ต.บ้านเหนือ (เปิดตั้งแต่เวลา 10.00-22.30 น.) โทรศัพท์ : 0 3451 1897, 0 3451 4052


>> สวนประสบสุข รีสอร์ท ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
6/1 หมู่ 1 ถ.พัฒนา ต.แก่งเสี้ยน (เปิดตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.) โทรศัพท์ : 0 3451 3215, 0 3451 5808-9

>> ศิระ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย
ถ.ริมน้ำหน้าเมือง

>> สบายจิต ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารจีน, ขนมจีบ, ซาลาเปา
284/54–55 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ โทรศัพท์ : 0 3451 1931, 0 3451 4519

>> ไทรโยค ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
(เชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว) 429 ถ.แม่น้าแคว ต.ท่ามะขาม (เปิดตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.) โทรศัพท์ : 0 3451 2702

>> ไทยเสรี ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
142 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ (เปิดตั้งแต่เวลา 08.00-21.30 น.) โทรศัพท์ : 0 3451 1346

>> ครัวเสียงไผ่ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารพื้นเมือง, อาหารตามสั่ง
(เชิงสะพานใหม่ ใกล้สำนักงานเกษตรจังหวัด) 91/3 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก (เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น.) โทรศัพท์ : 0 3451 3197, 0 9830 0438

>> ครัวชุกโดน ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
(ท่าเรือชุกโดน) 60 ถ.ไชยชุมพล ต.บ้านใต้ (เปิดตั้งแต่เวลา 10.30-22.30 น.) โทรศัพท์ : 0 3462 0548, 0 3462 0441

>> ครัวต้นแม่กลอง ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
33 ถ.ไชยชุมพล ต.บ้านใต้ (เปิดตั้งแต่เวลา 10.30-22.30 น.) โทรศัพท์ : 0 3451 1221, 0 3451 1864

>> ชลุก (SCHLUK) ประเภทของร้านอาหาร : อาหารฝรั่ง อาหารไทย สเต็ก พิซซ่า
20/1 ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม (เปิด 16.00 - 22.00 น.) โทรศัพท์ : 0 3462 4599

>> นิตยา ริเวอร์แคว เทอเรซ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารทะเล
7/2 ถ.สองแคว ต.ปากแพรก (ท่าน้ำวัดเหนือ เชิงสะพานพระสังฆราช) เปิดบริการ 11.00-24.00 น. โทรศัพท์ : 0 1447 8767, 0 6391 0034
เว็บไซต์ : http://www.nitayaterrace.com

>> บ้านเรา ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารจีน, อาหารตามสั่ง
284/60 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ (เปิดตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น.) โทรศัพท์ : 0 3451 4230, 0 3462 0457

>> บ้านสานฝัน ประเภทของร้านอาหาร : ไทย จีน ฝรั่ง
ทางไปสะพานข้ามแม่น้ำแคว เยื้องสถานีตำรวจท่องเที่ยว เปิด 10.30 - 22.30 น. โทรศัพท์ : 0 3452 1258, 0 9667 5999

>> บ้านลุงชวนสวนป้าติ๋ว ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย
199/5 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม (เปิดตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.) โทรศัพท์ : 0 3462 4382, 0 1858 2642

>> บ้านป่าริมธาร ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย
(ทางเข้ากาสะลอง รีสอร์ท) 171/1 ถ.ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ กม.ที่ 19 ต.วังด้ง โทรศัพท์ : 0 1763 1601

 

ร้านอาหารในเขตอำเภอทองผาภูมิ
>> เปรมจิต ต.ท่าขนุน โทร. 599090

>> กิ่งกาญจน์ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย
ถ.ไทรโยค-ทองผาภูมิ

>> ข้าวแกงร้อยหม้อ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย
ถ.ไทรโยค-ทองผาภูมิ

>> ชนบท ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย, อาหารตามสั่ง
1/3 ถ.ไทรโยค-ทองผาภูมิ กม.ที่ 96 ต.ลิ่นถิ่น โทรศัพท์ : 0 1210 2685

 

ร้านอาหารในเขตอำเภอสังขละบุรี
>> ร้านอาหารในโรงแรมศรีแดงและทรีพาโกด้ารีสอร์ท

>> เบอมิช อินน์ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย
(อยู่ติดกับวัดศรีสุวรรณาราม) 52/3 หมู่ 3 ต.หนองลู

>> รุ่งอรุณ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย/อาหารตามสั่ง
(ตลาดสังขละบุรี) 133/1 หมู่ 3 ต.หนองลู (เปิดตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น.) โทรศัพท์ : 0 3459 5175, 0 9037 2500

>> ศรีแดง ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย และอาหารตามสั่ง
134 หมู่ 3 ต.หนองลู (เปิดตั้งแต่เวลา 06.30 - 22.00 น.) โทรศัพท์ : 0 3459 5088

>> สามประสบ ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย และอาหารตามสั่ง
122 หมู่ 3 ต.หนองลู โทรศัพท์ : 0 3459 5050
เว็บไซต์ : http://www.samprasob.com

>> บ่อพลอย ประเภทของร้านอาหาร : อาหารไทย
ทางไปด่านเจดีย์สามองค์

 

 

 

ของฝากของที่ระลึก
-บุญเยี่ยมเจียระไน 593/403 ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง โทร. 512596
-บ้านมะขามกวนแก้ว 794/12-13 หมู่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง โทร. 612178
-พลอยไพลิน 420-422 ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง โทร. 513478
-รจนา 64/2 หมู่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง โทร. 513667
-วุ้นเส้นท่าเรือ ถนนแสงชูโต (สายใน) ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา โทร. 561880
-ศูนย์หัตถกรรมอัญมณีบ่อพลอยเจมส์ 499/1 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย โทร. 581192, 581095
-อนันตพลพลอยกาญจน์ 284/31 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง โทร. 512144
-พลอยไทยจิวเวลรี่ www.ploy-thai.com 318/43 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-624604-5
-ร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและของที่ระลึก อยู่บนถนนไปน้ำตกไทรโยคน้อย เลยทางแยกปราสาทเมืองสิงห์ ประมาณ 2 กิโลเมตร ริมถนนซ้ายมือ
เลขที่ 158 หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150. โทรศัพท์: 034-532071, 09-8362263 แฟกซ์: 034-532072 Website: www.thailandwisdom.com

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ท่องเที่ยว

การเดินทาง

ที่พัก

ร้านอาหาร

ของฝากของที่ระลึก

กลับสู่หน้าหลัก